Valvonta/vastaava työnjohtaja/pääsuunnittelija

Rakennuslupa edellyttää, että jokaisella rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja vastaa työn suorituksesta ja laadusta. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös huolehtia rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisesta sekä valvoa että työt tehdään myönnetyn rakennusluvan ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta, ja hän voi toimia myös rakennussuunnittelijana. Hänen velvollisuutenaan on tarkistaa erikoissuunnittelijoiden pätevyys ja vastata suunnitelmien yhteensopivuudesta sekä laadusta. Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain mukaan hän vastaa siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

Tarjoamme uudisrakentajille ja remontoijille vastaavan mestarin ja pääsuunnittelijan tehtäviä. Jussilla on usean vuoden kokemus näistä tehtävistä. Hän on suorittanut vuonna 2004 pientalohankkeen pääsuunnittelija koulutuksen.