Verkkopalvelun tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi Rakennuspalvelu Soininen Oy
Aurinkokuja 16
73320 Nilsiä
Y-tunnus: 2878194-5
Muut yhteystiedot

044 570 8579
suvi(at)rakennuspalvelusoininen.fi

Laadittu 1.6.2022, päivitetty 7.6.2022.

 1. Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:
044 570 8579 / suvi(at)rakennuspalvelusoininen.fi

 1. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Varmistaa rakennuspalvelusoininen.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö.

Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi.

Tarjouspyynnön välittäminen rekisterinpitäjälle. Avoimen hakemuksen välittäminen rekisterinpitäjälle.

 1. Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjät, työnhakijat, asiakkaat, työntekijät

Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite (anonymisoitu), evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

– Tarjouspyynnössä / yhteydenotossa

– sähköposti, puhelinnumero, nimi, viesti, yritys, aihe, liitteet

– Avoinhakemus

Nimi(*) Puhelinnumero Sähköposti(*) Asuinpaikkakunta Syntymävuosi Koulutustausta lyhyesti Työkokemuksesi lyhyesti Työnäytteet Työsuhteen laatu(*) Millaista työtä haluaisit tehdä CV

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee AWS:ssa Frankfurtin konesalissa. Verkkosivujen käyttäjätietoja säilytetään tällä palvelimella anonyymisti.

 1. Suojaus

Pääsynhallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta henkilöiltä, anonymisoi käyttäjätiedot, ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnollisiin henkilöihin. Suojattu yhteys verkkopalvelussa (SSL). Kaksoisvarmenne.

 1. Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet
 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojenoikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

 1. Säilytysaika

Matomo Analytics ei tallenna käyttäjätason tietoja, anonymisoidut käyttäjätiedot poistetaan  kolmen vuoden säilytys ajan jälkeen. Voit kieltää anonyymin käyttäjätietojen seurannan:

Voit päättää, ettet halua sinua ja tekemiäsi seurattavan tällä sivustolla. Niin toimimalla suojaat yksityisyyttäsi, mutta samalla estät sivuston omistajaa oppimasta toimistasi ja siten estät paremman käyttökokemuksen kehittämisen sinulle sekä muille sivuston käyttäjille.

Yhteydenottoja ja avoimia hakemuksia säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta.